ประเด็นคำถามQ&A/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


นายรักดี
โพส: N/A

หมู่บ้านตำบลทุ่งบุหลัง

อยากทราบว่าในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังมีกี่หมู่บ้านครับ

BGS
โพส: 6

หลายหลังครับผม


BGS
โพส: 6

5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านมะหงัง

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทะนาน

หมู่ที่ 4 บ้านท่านา

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งบุหลัง


เข้าระบบเพื่อตอบ