ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ /Tel. 074 - 710976
โทรสาร/Fax. 074 - 710976
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.thungbulang.go.th