- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -

          เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์