- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -

        เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์