ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ลว 22 ธันวาคม 2559

รายละเอียดข้อมูล....