ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเขาทะนานและริมถนนหมู่3 บ้านทุ่งทะนาน (วิธีตกลงราคา)

รายละเอียดข้อมูล.....