ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนสาย สต.ถ.26002พร้อมระบบป้องกันน้ำเค็มไหลเข้าสระเก็บน้ำเขาทะนาน หมู่ที่1 บ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายละเอียดเอกสาร......