ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์