ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13  สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง กิจกรรมมอบดอกมะลิให้แม่เพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญู  โดยจัดกิจกรรมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์