ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นำโดย นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ  หอประชุม 100 ปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์