ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรม “Big Cleaning Day” บริเวณเขาทะนานและบริเวณภายนอกและภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์