- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 10.00  น. นายอนันตชัย  อังศุกาญจนกุล ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลทุ่งบุหลัง เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบุหลัง โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

 

IMG 5197

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์