- ข่าวกิจกรรม -

        ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบุหลัง ห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ที่มาใช้บริการ โดยจัดจุดบริการเจลล้างมือ บริเวณ ทางเข้า – ออก ก่อนเข้าติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดบริการ เจลล้างมือแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ บริเวณ ทางเข้า – ออก สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

ภาพ

Q&A