เขาทะนานเป็นภูเขาหินปูนสูง

 

ประวัติความเป็นมา
เขาทะนานเป็นภูเขาหินปูนสูง ภายในมีถ้ำที่สวยงาม บรรยากาศภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย ถือเป็นงานศิลปะที่ผ่านกาลเวลามานานแสนนาน โดยได้ปลูกสันปันแต่ง ขึ้นจากฝีมือแห่งธรรมชาติ ด้านทิศตะวันตกอยู่ติดชายป่าโกงกางด้านทิศเหนือเป็นสระน้ำเชื่อมต่อกับคลองมะหงัง อีกด้านหนึ่งเป็นทุ่งนาราบมีการสร้างรั้วไว้รอบภูเขามีบรรยากาศร่มรื่น บริเวณหน้าถ้ำเป็นลานกว้างเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป เนื่องจากว่าชุมชนแห่งนี้มีคนไทยนักถือศาสนาพุทธอยู่ส่วนหนึ่งจึงถือว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์