สถานีอนามัยทุ่งบุหลัง

 

 

ถนน ทางหลวงชนบท สต. 3037 ตำบล ทุ่งบุหลัง อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล 91120, ประเทศไทย
ที่อยู่นี้ตั้งอยู่บนถนน ทางหลวงชนบท สต. 3037, ทุ่งบุหลัง และอยู่ในย่านของ อำเภอ ทุ่งหว้า, สตูล