โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง

 

 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งบุหลัง   อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล       เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่   9   กรกฎาคม   2473   เป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของตำบลมะหงัง  โดยนายอำเภอทุ่งหว้าในสมัยนั้น    อนุมัติให้เปิดโรงเรียนนี้ที่บ้านทุ่งบุหลัง   ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบลมะหงังก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก   แบบอาคารเรียนชั่วคราว    หลังคามุงจาก    ฝากั้นไม้ไผ่ขัดแตะ    พื้นถมดิน  เสาและโครงหลังคาเป็นไม้เนื้อแข็ง  โดยมีขุนยงค์มะหงัง (นายเหรบ รักชาติ)   กำนันตำบลมะหงังในสมัยนั้นเป็นผู้ขออนุมัติและดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรในท้องที่  จัดหาวัสดุ และแรงงานในการก่อสร้าง โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณของทางราชการ