โรงเรียนบ้านมะหงัง

 

 ประวัติโรงเรียน โดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านมะหงัง เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2485 โดย นายเหรบ รักชาติ อดีตกำนันตำบลขอนคลาน นายแหม๊ะ หล๊ะเลย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้รับความ ร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านจัดสร้างขึ้นเป็นรูปปั้นหยา 2 ห้องเรียน และเปิดสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2485 ในเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา นับเป็นเวลา 69 ปี โดยมี นายชวน รัตนาภรณ์ เป็น ครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนบ้านมะหงัง เปิดสอน ตั้งแต่ ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน ชาย 48 คน หญิง 41 คน ครู 5 คน พนักงานบริการ 1 คน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน