หาดทุ่งสะโบ๊ะ

 

 หาดทุ่งสะโบ๊ะ เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ยังคงความเป็นธรรมชาติ มีความสงบ