สำนักสงฆ์เขาทะนาน

 

 สำนักสงฆ์เขาทะนาน เป็นภูเขาที่มีถ้ำสามารถเดินทะลุได้ มีพระพุทธรูปบูชา มีหินงอก หินย้อย สวยงาม มีต้นไม้รอบ ๆ ภูขา บรรยากาศร่มรื่น