ผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

 

ผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลผลิตจากเกษตร คือ กุ้ง มาแปรรูปเป็นกุ้งแห้ง มีรสชาติพอเหมาะไม่เค็ม ไม่มีสารเคมีเจือปน
วัตถุดิบที่ใช้ กุ้งสด เกลือ
กระบวนการผลิต
นำกุ้งสดมาล้างให้สะอาด แล้วนำไปต้มใส่เกลือ แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง นำมากะเทาะเปลือกออก ใช้กะโด้งผัดเพื่อคัดเลือกกุ้งออก แล้วนำมาเลือกหัวกุ้งออกให้เหลือแต่ตัวกุ้ง
การใช้/ประโยชน์
รับประทานได้เลย หรือไปประกอบอาหาร เช่น ส้มตำ แกงเลียง
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะโบ๊ะ
อาคาร ศสมช. หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล