ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ

 

ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น้ำพริกกุ้งเสียบ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
29 มะหงัง หมู่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120