ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งแห้ง

 

 ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกุ้งแห้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
น้ำพริกกุ้งแห้ง

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง
48 หมู่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120