ผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งกลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กุ้งแห้ง สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง
เลขที่ 48 บ้านมะหงัง หมู่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120